Praktische informatie  (schooljaar 2018-2019)

  Contact

 • Sint-Guidostraat 73 - tel. 02/5227112
 • E-mail: ka.anderlecht@g-o.be
 • Onze school is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Voor een plan en meer gegevens klikt u op contact in het hoofdmenu.

  Inschrijving

 • U kunt alle schooldagen tijdens de lesuren langskomen op het leerlingensecretariaat.
 • In de zomervakantie kunt u inschrijven tijdens de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus.
 • Voor het eerste jaar is er een bijzondere aanmeldingsprocedure (zie inschrijveninbrussel.be).

  Uurregeling - afwezigheden en telaatkomsten

 • Lessen van 8.10 tot 12.30 uur en van 13.20 tot 15 of 15.50 uur.
 • De school is open om 7.30 uur; er is toezicht op de speelplaats vanaf 7.40 uur. De leerlingen kunnen tot 16u op school blijven. Daarna dient iedereen de school te hebben verlaten, behalve indien anders werd aangekondigd of afgesproken.
 • Voormiddagpauze van 10.40 tot 10.50 uur. Middagpauze van 12.30 tot 13.20uur.
 • Een leerling die te laat op school komt, meldt zich steeds eerst op het leerlingensecretariaat.
 • Lees in het schoolreglement wat te doen in geval van afwezigheid. Verwittig steeds zo vlug mogelijk de school.

  Schoolreglement

 • Een leerling die is ingeschreven op onze school, aanvaardt samen met de ouders of voogd het meest recente schoolreglement, de regels en eventuele sancties bij overtredingen.
 • Het is aangeraden om het reglement grondig en geregeld te lezen; het is steeds te verkrijgen op het secretariaat.
 • U kunt het ook hier downloaden.

  Financiële bijdrage

 • Het boekengeld (aankoop werkboeken en agenda, huur handboeken) en de kosten voor IMA/EMA (deelname aan de sportdag, educatieve activiteiten en uitstappen) worden geïnd door Lichtvis, een extern bedrijf. Het bedrag is afhankelijk van het leerjaar en de studierichting, maar wordt zo beperkt mogelijk gehouden. 
  Een eventuele GWP wordt apart gefactureerd door de school zelf.
 • De werkboeken voor een volgend schooljaar worden op voorhand online besteld. Dat kan via deze link
 • De bijdragen voor Smartschool, fotokopieën en ongevallenverzekering worden apart gefactureerd door de scholengroep. Ze dekken niet alle kosten en de scholengroep past met eigen werkingsmiddelen de rest bij. 
 • Meer info en bedragen vindt u hier.
 • De leerlingen ontvangen een schoolagenda. De officiële lessenagenda wordt gevolgd via Smartschool. Dit digitaal platform dient ook als communicatiemiddel tussen ouders en school. Alle ouders krijgen een eigen account.

  Rapporten - oudercontacten

 • Eerste rapport dagelijks werk / eerste oudercontact: voor de herfstvakantie.
 • Tweede rapport dagelijks werk: begin december.
 • Eerste rapport examens / tweede oudercontact: voor de kerstvakantie.
 • Derde rapport dagelijks werk / derde oudercontact: half maart.
 • Vierde rapport dagelijks werk: begin juni.
 • Tweede rapport examens / vierde oudercontact: einde schooljaar.
 • De exacte data van de oudercontacten vindt u in de kalender op deze website. U dient voor elk gesprek met een vakleraar tijdens een oudercontact, een afspraak te maken via Smartschool. Wenst u op een ander moment een afspraak, dan contacteert u eerst de klastitularis.

  Middagmalen

 • Leerlingen kunnen een broodje bestellen of hun eigen lunchpakket meebrengen.
 • De school biedt geen warme maaltijden aan.

  Verzekering

 • Alle leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen op school, op weg van en naar school (kortste of meest gebruikelijke weg), tijdens de schooluitstappen en bijschoolse activiteiten. Stoffelijke schade wordt niet gedekt.

  Leerlingbegeleiding - CLB - studietoelagen

 • Onze school organiseert zelf leerlingbegeleiding. De begeleiders bekommeren zich om het welzijn en welbevinden van de leerlingen.
 • Ook het CLB gelast zich met de studiebegeleiding van de leerlingen, evenals met hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Geregeld zijn er medewerkers in de school aanwezig.
 • Het is mogelijk om een studietoelage aan te vragen. Dat kan online, via de website www.studietoelagen.be, of u kunt een aanvraag op papier indienen. Voor meer informatie contacteert u het leerlingensecretariaat van de school. 

  Vakantieregeling

 • De leerlingen zijn vrij op de dinsdag van Anderlecht Jaarmarkt (september).
 • Facultatieve vrije dagen en/of pedagogische studiedagen worden gemeld via Smartschool en staan ook in de kalender op deze website.
 • Klik hier voor de officiële vakantieregeling.

  Vriendenkring - ouderraad

 • De school heeft een vriendenkring en een ouderraad. Beide organen staan mede in voor het organiseren van schoolgebonden activiteiten. Contacteer de school voor meer info of lidmaatschap.